Решение № 238 от 22.06.2011 г. по гр. д. № 841/2010 г.

В каква степен решението на ТЕЛК за професионалния характер на заболяването определя от работата при кои работодатели е причинено то и в частност изключва ли отговорността на предходен работодател, когато става реч за изпълнение на една и съща функция при сходни условия на труд, ако изследването на комисията по чл. 62, ал. 1 КСО е извършено само при последния работодател?