Решение № 238 от 12.07.2011 г. по гр. д. № 533/2010 г.

Представлява ли изменение на основанието на иска за собственост, по който ищците основават своето право на реституция по ЗСПЗЗ представянето на ново решение на Общинската служба по земеделие?