Решение № 238 от 19.03.2010 г. по гр. д. № 4989/2008 г.

За задължението на съда да обсъди становищата и доводите на страните, и да формира въз основа на тях изводи за установеността на релевантните за спора обстоятелства.