Решение № 237 от 21.05.2010 г. по гр. д. № 1389/2009 г.

Относно доказателственото значение на писмените декларации за притежавани непокрити земеделски имоти,съставени преди обобществяването на земята.