Решение № 235 от 04.07.2011 г. по гр. д. № 513/2010 г.

По приложението на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК (чл. 188 ГПК /отм./) и чл. 165, ал. 2 ГПК (чл. 134 ГПК /отм./): следва ли съдът да обсъди всички доказателства от значение за изхода на спора, в т.ч. обясненията на противната страна на позоваващия се на симулацията, депозирани пред предварителното производство, правещи вероятно твърдението за привидност на съгласието му?