Решение № 232 от 13.06.2011 г. по гр. д. № 871/2010 г.

Към кой момент трябва да се преценява законността на извършеното уволнение поради съкращаване на щата?