Решение № 231 от 13.06.2011 г. по гр. д. № 858/2010 г.

Анотация

Въпрос
Относно момента, от който започва да тече срокът по чл. 194, ал. 1, предл. първо КТ за налагане на дисциплинарното наказание. (по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК)
За допустимостта във въззивното производство на доказателства за нововъзникнали обстоятелства – относно оставането на ищеца без работа за последващ период. (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Отговор

Сроковете за налагане на наказанията са два - двумесечен от откриването на нарушението и едногодишен от извършването му. Съотношението между двата срока е следното - ако е изтекъл двумесечният срок от откриване на нарушението, то не може да се приложи едногодишният срок. Ако е изтекъл 1-годишният срок от извършването, то той поглъща 2 - месечния срок от откриване на нарушението.

Откриване на нарушението означава узнаване от субекта на дисциплинарната власт на нарушаването на трудовата дисциплина, установено в съществените му признаци - субектът на нарушението, времето и мястото на извършването му, както и индивидуализиращите признаци на деянието от обективна и субективна страна, които да го квалифицират като нарушение. Узнаването на тези обстоятелства от други служители на работодателя не означава, че сроковете за налагане на наказанията са започнали да текат.

В случаите, при които периодът на претенцията по чл. 225, ал. 1 КТ като материално основание на този иск се формира в хода на делото обстоятелствата по основанието на иска, които са настъпили след провеждане на заседанието по чл. 143 ГПК, не могат да бъдат преклудирани от него, нито за тях е необходимо ищецът да поддържа отделно, последващо твърдение и обосновка като нововъзникнало обстоятелство.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесети април, две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ:
МАРИО ПЪРВАНОВ, БОРИС ИЛИЕВ

при секретаря Райна Пенкова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 858/2010 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационни жалби на А. за с. п., [населено място], подадена от пълномощника и юрисконсулт Р. Р. и на К. В. К., [населено място], подадена от пълномощника му адвокат С. И., срещу въззивно решение от 01.03.2010 г. на Шуменския окръжен съд по гр.д. №779/2009 г., с което е потвърдено решение №705 от 24.11.2009 г. на Шуменския районен съд по гр.д. №2874/2009 г. С първоинстанционното решение са уважени предявените от К. В. К. срещу А. за с. п. искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т.1 и 2 и е отхвърлен искът с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ. Въззивният съд е приел, че дисциплинарното уволнение на ищеца е незаконно, тъй като за двадесет от констатираните нарушения наказанието е наложено след изтичане на преклузивния срок по чл. 194, ал. 1, предл. първо КТ. За последното нарушение този срок е спазен, но то само по себе си не може ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №81/12.05.2021 по дело №2618/2020
    Кога следва да се счита открито дисциплинарното нарушение по смисъла на чл. 194, ал. 1 от КТ, в случаите когато се касае за продължавано във времето финансово нарушение, съставляващо и нарушение на трудовата дисциплина?

Цитирани норми и термини