Решение № 231 от 31.03.2010 г. по гр. д. № 204/2009 г.

Относно точното тълкуване на понятията „пряка и непряка дискриминация“ и „равенство в третирането“ на лишените от свобода.