Решение № 228 от 12.07.2011 г. по гр. д. № 1859/2009 г.

За реалното изпълнение на задължението на ползвателя да застрахова в полза на собственика ползваната вещ съгласно чл. 57, ал. 4 ЗС.