Решение № 228 от 20.04.2010 г. по гр.д. № 964/ 2009 г.

Изисква ли искът по чл. 200 КТ минимум 50% неработоспособност?