Решение № 227 от 03.08.2011 г. по гр. д. № 1529/2010 г.

Дали постановения от съда режим относно ползването на семейното жилище между съпрузи-съсобственици след развода е от значение за основанието на иска при лишаване от ползване и неговата правна квалификация за случай, при който ищцата обстоятелствено е изтъкнала съсобствеността в имота, но не е основала иска си на писмена покана до ответника в качеството му на съсобственик, а въззивният съд решаващо е изтъкнал, че постановеното по бракоразводното решение ползване на семейното жилище обуславя квалификация на вземането по чл. 59, ал. 1 ЗЗД, т.е покана не е необходима?