Решение № 227 от 22.04.2010 г. по гр.д. № 917/ 2009 г.

Чл. 335, КТ изисква писмено удостоверяване на прекратяването на трудовия договор и определя момента на прекратяването за отделни хипотези, но в случая това действие следва да бъде извършено на работодателя, който е подчинен на изискването по чл. 8 КТ за добросъвестно упражняване на трудовите права и задължения. Като не е отчел особеностите на конкретния случай, съдът е отхвърлил претенциите на ищеца, или фактически се е произнесъл в полза на ответника – работодател, позовавайки се на неговите неправомерни действия.