Решение № 223 от 31.10.2011 г. по гр. д. № 1317/2010 г.

За наличие на давностно владение между сънаследници.