Решение № 222 от 30.03.2010 г. по гр. д. № 4076/2008 г.

Дали суперфициарят е собственик на всички обекти в построена сграда, извън тези обекти, за които учредителите са си запазили право на строеж?