Решение № 221 от 21.06.2011 г. по гр. д. № 399/2010 г.

Представлява ли годно изпълнително основание в частта, с която е одобрено по реда на чл. 414з, т. 7 НПК /отм./ от наказателния съд споразумение, извършено по нох. дело за гражданските последици от престъплението- обезщетение за неимуществени вреди на пострадалите?