Решение № 219 от 28.04.2011 г. по гр. д. № 1821/2009 г.

За значението на мнението на ТЕЛК при уволнение на работници и служители, ползващи се със закрила по чл. 333, ал. 1 КТ.