Решение № 218 от 12.07.2011 г. по гр. д. № 804/2010 г.

Дължи ли недобросъвестният владелец на основание чл. 73 ЗС на собственика добивите, които би могъл да реализира?