Решение № 216 от 24.11.2015 г. по гр. д. № 1277 / 2014 г.

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Анотация

  Въпрос
  Ако в производство по предявен по реда на чл. 53, ал. 2 ЗКИР /в редакцията преди изменението, обн.ДВ.бр.49/2014г./ иск в мотивите към решението при изследване на въпроса за движението на собствеността и основанието, на което ищецът е придобил вещното право, съдът е посочил, че към момента на одобряване на К. правото на собственост върху имота е принадлежало на праводателите на предявилото иска лице и е прието, че предявеният иск е основателен, следва да се приеме, че е налице очевидна фактическа грешка по смисъла на чл. 247 ГПК, ако в диспозитива на решението е посочено, че към момента на одобряване на К. правото на собственост е принадлежало на предявилото иска лице.

  Достъпно за логнати потребители и абонати

  За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

  или

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите