Решение № 216 от 09.06.2011 г. по гр. д. № 718/2010 г.

Как следва да се изчисли дължимата разлика между трудовото възнаграждение и получавана пенсия за инвалидност – като база се приеме последното получено от ищеца трудово възнаграждение или минималните осигурителни прагове за съответния период, както и дали стойността на безплатната предпазна храна трябва да се добавя към размера на трудовото възнаграждение и съответно да се включва към обезщетението за имуществени вреди?