Решение № 214 от 08.07.2011 г. по гр. д. № 1822/2009 г.

За правото на страната да участва при изслушването на заключението на вещото лице във връзка със задължението й да следи за насрочването на следващите заседания.