Решение № 213 от 12.07.2011 г. по гр. д. № 1761/2009 г.

За тежестта на доказването на причинната връзка между увреждането и условията на труд с влязло в сила решение на ТЕЛК или НЕЛК.