Решение № 211 от 29.03.2010 г. по гр.д. № 719/2009 г.

Дали платеното на пострадалия от трудова злополука работник застрахователно обезщетение следва да се приспадне от обезщетението за имуществени вреди, което неговият работодател дължи, или следва да се приспадне от това за неимуществени вреди; както и в какъв размер следва да се определи това обезщетение?