Решение № 204 от 19.07.2010 г. по гр.д. № 191/2009 г.

Относно кръга на годните писмени доказателства по чл. 13, ал. 3 ЗВСГЗГФ, т.е.релевантните доказателствени средства установяващи право на собственост.