Решение № 203 от 19.07.2010 г. по гр. д. № 421/2009 г.

Относно кръга на годните писменни доказателства по чл. 13, ал. 3 ЗВСГЗГФ, т.е. релевантните доказателствени средства установяващи право на собственост.