Решение № 202 от 11.05.2011 г. по гр. д. № 388/2010 г.

Възможно ли е едва с исковата молба ищеца да се позове на оригинерно придобиване на имота в хипотезата на чл. 79, ал. 1 ЗС?
Подлежи ли на отмяна нотариален акт, издаден в нарушение на чл. 467 ГПК /отм./ и какво въздействие оказва върху нотариалното производство липсата на искане за неговото започване?