Решение № 198 от 23.12.2014 г. по гр. д. № 2036/2014 г.


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Задължително ли е липсата на кворум за провеждане на Общото събрание на етажните собственици (ОСЕС) да се установява единствено по реда на оспорване протокола, съставен за провеждането на ОСЕС?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в съдебно заседание на осемнадесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТЕОДОРА НИНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

със секретар Даниела Цветкова изслуша докладваното от председателя (съдията) ТЕОДОРА НИНОВА гражданско дело под № 2036/2014 година

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Обжалвано е въззивното решение с № 2571 от 05.12.2013 год., постановено по в.гр.дело № 3078/2013 год. по описа на Варненския окръжен съд, Гражданско отделение, VIII-ми състав, с което е потвърдено решение № 3572 от 17.07.2013 год. по гр.дело № 14917/2012 год. на Варненския районен съд, 35-ти състав, в частта, с която е отхвърлен предявения от [фирма] срещу Етажната собственост(ЕС) на жилищна сграда, находяща се в [населено място], [улица] иск за отмяна на решението на ОС на ЕС, обективирано в т. 7 от протокол от 14.09.2012 год., с което на ищеца е отказано да заплатят разходите за труд във връзка с извършен ремонт на покрива, на основание чл. 40, ал. 1 ЗУЕС, с присъждане на разноски на основание чл. 78, ал. 3 ГПК.

Недоволен от въззивното решение е жалбоподателят [фирма] с ЕИК[ЕИК] със седалище и адрес на управление [населено място], представляван от управителя С. И. Я., която чрез пълномощника адвокат И. З. го обжалва в срока по чл. 283 ГПК като счита, че е неправилно поради нарушения на материалния закон и съществени процесуални правила както е и необосновано - чл. 15, ал. 1 ЗУЕС. Претендира за направените разноски пред трите инстанции.

От ответника по касация Етажна собственост(ЕС) на [улица], [населено място] чрез адвокат В. Т. е постъпил писмен отговор по чл. 287, ал. 1 ГПК със становище за неоснователност.

Върховният касационен съд, състав на Гражданска колегия, първо отделение, разгледа касационната жалба с оглед наведените оплаквания по чл. 281, т. 3 ГПК и като взе предвид доводите на страните и данните по делото, приема следното:

За да потвърди решението на първоинстанционния съд въззивният съд е приел, че дружеството не е установило, при нужда от пълно и главно доказване, недостоверността на отразените в протокола от 14.09.2012 год. на ОС на ЕС факти, относно притежанието на съответните идеални части от общите части на сградата в размер на най-малко 70% в полза на явилите се 9 от общо 13 обособени имота в ЕС, за да се приеме липсата на кворум за провеждането на ОС. Взето е предвид, че съгласно чл. 16, ал. 9 ЗУЕС всеки член на ОС може да оспори съдържанието на протокола, вкл. относно достоверността на отразените в него решения в срока по чл. 193 ГПК, което дружеството не е сторило /най-късно с отговора на съдопроизводственото действие, с което той е представен/. Отчетено е, че не е доказана и материалната незаконосъобразност на решението по т. 7 от протокола на ОС от 17.09.2012 год. - за претендирано заплащане на разход за труд за ремонт на обща част - покрива на сградата. С оглед разпоредбата на чл. 269, ал. 2 ГПК и съображенията, изложени по отношение правата на собствениците на отделни обекти от ЕС, съставляващи идеални части от общите части на сградата, изчислени по правилото на чл. 17, ал. 4 ЗУЕС във връзка с чл. 17, ал. 5, т. 2 ЗУЕС, а още по-малко в размерите, твърдени от дружеството.

Касационен въпрос

С определение № 292 от 19.05.2014 год., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса:

Задължително ли е липсата на кворум за провеждане на Общото събрание на етажните собственици (ОСЕС) да се установява единствено по реда на оспорване протокола, съставен за провеждането на ОСЕС?

Мотиви

По отговора на поставения въпрос:

В

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари