Решение № 196 от 12.07.2011 г. по гр. д. № 1724/2009 г.

Кога предявеният иск за обезщетение е частичен, за задължението на съда да вземе предвид настъпилите в хода на производството по делото факти и обстоятелства и възможността на ищеца да въведе чрез изменение на иска нови факти и обстоятелства?
Кои вреди подлежат на обезщетяване при ексцес?