Решение № 195 от 11.07.2011 г. по гр. д. № 1707/2009 г.

Преклудират ли се с изтичането на срока по чл. 133 ГПК за отговор на исковата молба възраженията на ответника по претендирания режим на лични отношения?
За интереса на детето да има пълноценни отношения с родителя, който не упражнява родителските права.