Решение № 195 от 17.08.2010 г. по гр. д. № 583/2009 г.

Относно допустимостта на представените доказателства и да ги обсъди и прецени доказателствената им сила с оглед на конкретните твърдения на ищците във връзка с елементите на фактическия състав на чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ и възраженията на ответника.