Решение № 193 от 17.08.2011 г. по гр. д. № 1068/2010 г.

За състава на поземлената комисия и нищожността на постановените решения, представлява ли решението титул за собственост и допустимите възражения, които ответниците могат да противопоставят срещу решението за възстановяване на земята.