Решение № 191 от 18.07.2011 г. по гр. д. № 1414 / 2010 г.

Анотация

Въпрос
Дворното място върху което е построена жилищна сграда, суперфициарна собственост, запазва ли характера си на индивидуална собственост след учредяването на ЕС по силата на извършена разпоредителна сделка със жилищен обект и или се превръща в обща част по предназначение, е разрешен с въззивното решение в смисъл обратен на изводите по представеното Решение Nо 1106/28.11.2008 година по гр.д. Nо 4750/2007 година на ВКС-II отд.?


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на шести юни две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

при участието на секретар Теодора Иванова

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 1414 /2010 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

С. Н. Б. и К. С. Б. , и двамата от [населено място], чрез адв. М. Т.- АК- Б. обжалват и искат отмяна на въззивно Решение Nо 252 от 30.07.2010 година по гр. възз.д. Nо 298/2010 година на ОС-Благоевград. С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на процесуалните правила и материалния закон , основания за отмяна по см. на чл. 281, т.3 ГПК.

Касационното обжалване е допуснато в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК след като е възприет довода на касаторите , че материално - правният въпрос: дворното място върху което е построена жилищна сграда, суперфициарна собственост, запазва ли характера си на индивидуална собственост след учредяването на ЕС по силата на извършена разпоредителна сделка със жилищен обект и или се превръща в обща част по предназначение, е разрешен с въззивното решение в смисъл обратен на изводите по представеното Решение Nо 1106/28.11.2008 година по гр.д. Nо 4750/2007 година на ВКС-II отд.

В срока по чл. 287 ГПК е подаден писмен отговор от ответниците по касация Л. Б. и С. Б., чрез адв.М.Б.- АК-Б. , с който отговор се поддържа , че не са налице основания за отмяна на обжалваното въззивно решение , тъй като касационната жалба е неоснователна по подробно изложените съображения.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания по чл. 281 ГПК и в правомощията по чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :

С посоченото решение , окръжният съд в правомощията на чл. 258 ГПК е отменил Решение Nо 1109 от 12.02.2010 година по гр.д. Nо 1388/ 2009 година на Районен съд – Благоевград по уважените ревандикационни искове и е постановил ново решение, с което е отхвърлил заявените от С. Б. и К. Б. искове по чл. 108 ЗС срещу Л. С. Б. и съпругата му С. Б. за признаване правото на собственост и отстъпване владението на следния недвижим имот- СГРАДА с идентификатор * с размери 5.60/3.20 м., застроена площ 18 кв.м.,и с предназначение- складова база.

За да постанови този правен резултат решаващият съд е приел, че с обособяване на етажна собственост в сградата през 1962 година , теренът е общ на всички съсобственици ,както и земята върху която е построена сградата, дворът, основните, външни стени, вътрешни разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните , трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избени помещения, комините и др. , стават обща собственост – арг. от чл. 38, ал. 1 ЗС и чл. 38, ал. 2 ЗС или ПИ, представляващ двора на сградата , е обща част и принадлежи на всички етажни собственици и чл. 63, ал. 2 ЗС не намира приложение, поради което не може да се приеме , че съпрузите- собственици са запазили при извършените разпореждания правото на собственост на дворното място.

С представеното Решение Nо 1106/28.11.2008 година по гр.д. Nо 4750/2007 година на ВКС-II отд., се приема , че „земята не във всички случаи е обща част, тъй като собствеността върху етажи или части от тях може да бъде прехвърлена и без земята, а само с право на строеж- чл. 63, ал. 1 ЗС. Когато заедно с етажа или части от него се прехвърля и идеална част от правото на собственост върху земята, тя –земята придобива характеристиката на обща част по см. на чл. 38, ал. 1 ЗС „.

Разпоредбата на чл. 63, ал. 2 ЗС урежда признатата правна възможност на собственикът на терен да разпореди в полза на друго лице собствеността само по отношение на вече построена, съществуваща постройка върху неговата земя. Тълкувайки тази разпоредба в контекста на ал. 3, чл. 63 ЗС, собствеността на постройката се прехвърля в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове