Решение № 187 от 20.07.2012 г. по гр. д. № 112/2012 г.

Анотация

Въпрос

Може ли да се приеме едно саморъчно завещание, че съдържа отлагателен срок поради използваната формула собствеността на имота да се придобие от бенефициера „след смъртта на завещателя и неговата съпруга“ и саморъчно завещание, за разпореждане с цялото имущество поражда ли вещно правно действие в полза на бенефициера и за частта на съпругата?


Върховният касационен съд на Република България, състав на ВТОРО отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на четвърти юни две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

При участието на секретаря Теодора Иванова

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 112 /2012 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290-293 ГПК.

К. Р. Г. от [населено място] чрез адв.Ю.А. -АК Б. иска отмяна на Решение Nо 471 от 24.11.2011 година по гр.възз. д. Nо 758/2011 година на ОС- Благоевград, в частта , с която не е уважен ревандикационния му иск до заявената ½ идеална част от апартамент в [населено място].

Поддържа се , че решението- в обжалваната част , е неправилно, поради допуснати нарушения по приложение на материалния, касаещо незачитане на двете саморъчни завещания в негова полза ,нарушения на процесуален закон и е необосновано, основания за отмяна по см. на чл. 281, т. 3 ГПК.

Касационното обжалване по жалбата на К. Г. е допуснато по въпроса- може ли да се приеме едно саморъчно завещание , че съдържа отлагателен срок поради използваната формула собствеността на имота да се придобие от бенефициера „след смъртта на завещателя и неговата съпруга" и саморъчно завещание , за разпореждане с цялото имущество поражда ли вещно правно действие в полза на бенефициера и за частта на съпругата, след като е приет за основателен довода за произнасяне от въззивния съд за противоречива съдебна практика и необходимостта от уеднаквяването по приложение закона за наследство в частната хипотеза относно срока като модалитет.

В срока по чл. 287 ГПК е подаден писмен отговор от ответника по касация- М. П. С. и О. Г. Ч..

Със самостоятелна касационна жалба вх. Nо 4267/23.12.2011 година М. П. С. и О. Г. Ч. , чрез адв. С. К.- АК Б. обжалват и искат отмяна Решение Nо 471 от 24.11.2011 год. по гр.възз.д.Nо 758/2011 год. на ОС- Благоевград, в частта , с която е уважен ревандикационния иск на К. Г. за 1/12 идеална част от апартамент в [населено място], притежавана на основание наследство от баща му Р. Г. С., не е уважено възражението , че процесният апартамент е придобит изцяло на основание придобивна давност, както и в частта , с която е потвърдено прекратителното определение по иска и по чл. 30, ал. 1 ЗН.

Поддържа се , че решението в обжалваната част , е неправилно, поради допуснати нарушения по приложение на материалния закон- чл. 116 ЗЗД, чл. 79, ал. 1 ЗС, чл. 30, ал. 1 ЗН, чл. 193 ГПК, нарушения на процесуален закон и необоснованост, основания за отмяна по см. на чл. 281, т. 3 ГПК.

Касационното обжалване по жалба на М. С. и О. Ч. е допуснато по въпросите: представляват ли кавгите и споровете , моралния тормоз, гоненето от жилището, външна изява на знание от страна на участващия в тях невладеец собственик, чиито права владелеца отблъсква и смущават ли те владението, след като е прието, че произнесено от въззивния съд становище е в противоречие с решения на съдилищата .

Състав на ВКС- състав на второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания и в правомощията на чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :

С обжалваното решение , окръжният съд в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 ГПК и сл., изменяйки решението на първоинстанционния съд само в частта по иска по чл. 537, ал. 2 ГПК, е оставил в сила решението в частта , с която е признато за установено по отношение на М. С. и О. Ч. , че К. Г., като наследник на баща си Р. Г. С. по силата на наследственото правоприемство е собственик на 1/12 идеална част от следния недвижим имот : самостоятелен обект в сграда с идентификатор *. , с предназначение жилище/

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове