Решение № 182 от 13.05.2011 г. по гр.д. № 790/2010 г.

За компетентността на съдилищата да се произнасят по искове, с които се претендират обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на администрацията.