Решение № 174 от 07.04.2011 г. по гр.д. № 482/2010 г.

За началния момент, от който се дължи лихва върху присъдено парично уравнение на делът на съсобственик при извършване на делба на съсобствен недвижим имот чрез възлагането му на друг съсобственик.