Решение № 173 от 04.03.2010 г. по гр. д. № 221/2009 г.

Анотация

Въпрос
Kогато сградата е строена върху съсобствено место от търговско дружество само на единия съсобственик без то да е апортирано кой е нейния собственик?
Oборена ли е презумпцията за приращение с констатациите по присъдата по ЗКПСННИ (ДВ, бр. 78 от 5.IV.1946 г.) и доказва ли тя правото на собственост за лицата, от които е отнето имуществото?
Налице ли е конкуренция на основания за одържавяване – ЗКПСННИ и ЗНЧМИП в тази хипотеза, или на основание присъдата се счита конфискуван целия имот, респективно кой е приложимия закон за реституцията му?
Отговор

Съгласно нормата на чл. 78 ЗИСС Обн., ДВ, бр. 29 от 7.02.1904 г., в сила от 1.09.1904 г., отменен, Изв., бр. 92 от 16.11.1951 г., в сила от 16.12.1951 г. постройките, изградени върху земята се предполага да са направени от собственика с негови средства и принадлежат нему, докато не се докаже противното, без обаче да се нарушават правата, които законно са придобити от трети лица. Тази презумпция за придобиване по приращение е оборима.

Нормите, съдържащи се в ЗКПСННИ имат наказателно правен характер, а конфискацията представлява наказателна санкция. В този смисъл тя не е акт, въз основа на който може да се приеме, че конфискуваното имущество е принадлежало именно на осъденото с нея заподозряно лице. Съгласно чл. 10 ЗКПСННИ, заподозряното лице само декларира притежаваното от него имущество. Не е предвидено в закона изследване на правото на собственост. Нещо повече с ЗКПСННИ е предвидена възможност за конфискуване и на придобито безвъзмездно от трети лица имущество, ако преди това то му е принадлежало и е придобито от него ч. спекула.

Тъй като присъдата не установява със сила на присъдено нещо въпроса за собствеността на отнетото имущество, следва да се приеме, че ако то е отнето не от неговия собственик, или от негови правоприемници, по сделки, които са обявени от чл. 4 ЗКПСННИ за недействителни, то конфискацията, като наказателна санкция, която винаги се прилага по отношение на определено лице не е породила действие. Само в този случай, ако е настъпило последващо основание за одържавяване, то би породило действие.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 23 февруари две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА, БОНКА ДЕЧЕВА

при участието на секретаря Даниела Никова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело 221/2009 година

Производството е по чл. 290 от ГПК

История на спора

С определение № 396 от 13.05.2009г. е допуснато касационно обжалване на решение от 16.07.2008г., постановено по гр.д. № 48/2008г. на Сливенски окръжен съд, с което е оставено в сила решение № 2*7г., постановено по гр.д. № 1865/2006г. на Сливенски РС. С последното е признато за установено по отношение на Д. П. Т., Б. Л. Т. , Т. Б. И. , починал в хода на производството, заместен от наследниците си Р. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини