Решение № 172 от 02.03.2010 г. по гр. д. № 62/2009 г.

Анотация

Въпрос
Относно наличието на относителна симулация при договор за доброволна делба на съсобствен имот.
Отговор

Правната същност на договора се определя от естеството на насрещните права и задължения. Правното естество на договора за делба е прекратяване на съсобственост, а изискваната от закона форма е писмена с нотариална заверка на подписите на съделителите – чл. 35, ал. 1 ЗС. За разлика от договорите за разпореждане с наследство, по отношение на които е въведен различен режим – формата на договор за продажба на наследство е писмена с нотариална заверка на подписите на договарящите (чл. 212, ал. 2 ЗЗД) и нотариален акт при дарение на наследство (чл. 77, ал. 2 ЗН), облекчената форма, създадена от законодателя с чл. 35, ал. 1 ЗС се прилага по отношение на всеки договор за делба, независимо от намерението на съделителите – за получаване на реален дял, на парично уравнение, за получаване на друго уравнение, намерение за дарение или намерение за избягване на бъдещ правен спор, когато в резултат на разпоредителната сделка се намалява броя на съсобствениците. Когато отношенията между съсобствениците са уредени с договор за делба, независимо дали всеки от тях получава реален дял или броят на съсобствениците се намалява, сделката не е симулативна дори и да не включва уговорки за плащане на суми за уравнение на дяловете, тъй като изявлението на съделителите, че всички отношения са уредени във връзка с наследството отговаря на действителната воля на страните – прекратяване на съсобствеността.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД , Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди и десета година в състав:

Председател:
ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА

Членове:
СВЕТЛА ЦАЧЕВА, АЛБЕНА БОНЕВА

при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 62 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

С определение № 627 от 29.06.2009 година е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК касационно обжалване на решение № 446 от 17.10.2008 година по гр.д. № 397/2008 година на Русенски окръжен съд. С решението на Русенски окръжен съд е оставено в сила решение № 174 от 04.08.2006 г. по гр.д. № 5958/2005 г. на Русенски районен съд, с което на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД е прогласена нищожност на договор от 14.12.2000 година за доброволна делба, извършена между Т, Н. Р. К. и Я. Р. К. по отношение на земеделски земи в землището на с. М. и с. Т., община И., област Русе.

Касационен въпрос

Касационно обжалване е допуснато поради наличие на противоречива практика по обуславящия изхода на делото материалноправен въпрос относно наличието на относителна симулация при договор за доброволна делба на съсобствен имот.

Мотиви

В решение № 183 от 07.02.1961 г. по гр.д. № 8802/1960 г. на Четвърто гражданско отделение на Върховния съд; решение № 2* от 14.10.1966 г. по гр.д. № ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №256/30.04.2020 по дело №4900/2018
    За дължимия от съда диспозитив на решението при предявен иск за абсолютна симулация на сделка, когато няма предявен насрещен иск или възражение за относителна симулация, но наличие на друго съглашение се установява от изложението на обстоятелствата в исковата молба и от събраните по делото доказателства.

Цитирани норми и термини