Решение № 166 от 15.07.2013 г. по гр. д. № 1285/2012 г.

Следва ли съдът да изложи фактически и правни съображения, които да позволят преценка на правилността на крайните изводи по иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. чл. 225, ал. 1 КТ?