Решение № 164 от 10.03.2010 г. по гр. д. № 3370/2008 г.

В кой момент горопритежателите, които са плащали петини за предоставените им гори, са ставали собственици на г. – със снабдяването им с нотариален акт или с факта на плащане на петините?