Решение № 161 от 18.07.2012 г. по гр. д. № 1197/2011 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос
Надлежна ли е земеделска реституция по чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ, когато недвижимия имот се намира в регулационните граници на населеното място , когато земеделския имот се възстановява в стари реални граници , без издадено вторично решение на ПК/ОбСЗ , произнесен с обжалваното решение в противоречие с Решение по гр.д. Nо 280/2007 година на ОС-Ловеч, Решение Nо 278 от 19.11.2010 година по гр.д. Nо 195/2010 година на ОС-Ловеч ? Ако към момента на влизане в сила на ЗСПЗЗ имотът е бил застроен със жилищна сграда в груб стоеж, въз основа на надлежно уредено право на строеж и издадени строителни книжа на общината, допустима ли е земеделската реституция на имота, постановеното от въззивния съд решение в противоречие с т.2 на ТР 6/2005 година на ОСГК на ВКС и посочени решения на ВКС по чл. 290 ГПК- Решение Nо 229/21.07.2010 г. по гр.д. Nо 195/2009 г. на II г.о.; Решение Nо 839 / 16.04.2010 год. по гр.д. Nо 590/2009 годи на ВКС-II г.о.?

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите