Решение № 160 от 29.05.2013 г. по гр. д. № 800/2012 г.

За допустимостта да се доказва със свидетелски показания обратното придобиване на документа за дълга от кредитора, след доброволното му връщане на изпълнилия задължението си длъжник.