Решение № 154 от 07.04.2010 г. по гр.д. № 860/2009 г.

Анотация

Отговор

Атакуваното решение е процесуално недопустимо, като постановено при неучастие на необходим другар.


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на осемнадесети март през две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛСА ТАШЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЗЛАТКА РУСЕВА, КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 860 по описа за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК.

История на спора

Образувано и по касационна жалба на Й. П. Г., чрез пълномощника му адвокат А против решение от 22.05.2009 г., постановено по гр.д. № 24 по описа за 2009 г. на Окръжен съд М. , с което е оставено в сила решение от 16.09.2008 г. по гр.д. № 1* от 2007 г., допълнено с решение от 20.11.2008 г. на Районен съд М. в частта за уважаване на предявения от Ю. А. А., М. А. А. и Е. В. Л. против Й. П. Г. ревандикационен иск по отношение индивидуализирани по кадастралната карта поземлен имот и жилищна сграда и същото решение е отменено в частта, с която е отхвърлено искането по чл. 431, ал. 2 ГПК и е постановено друго за отмяна на нотариален акт № 1* том ХIV, регистър 23180, дело № 2358/2006 г. на нотариус рег. № 113 с район на действие Районен съд М. в частта, с която Р. Д. А. и Д. В. А. даряват на Й. П. Г. сграда с предназначение: друг вид сграда за обитаване с посочен идентификатор по кадастралната карта със застроена площ 33 кв.м. на един етаж и поземлен имот с посочен идентификатор по кадастралната карта в гр. М., ул."Г" № 37 с площ 414 кв.м.

В касационната жалба са наведени доводи за допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, поради неучастието на задължителен другар, необоснованост на фактическите изводи на съда и неправилно приложение на материалния закон, поради което се иска отмяна на атакуваното решение и връщане на делото за ново разглеждане след конституирането на неучастващия другар.

Ответниците по касационната жалба Ю. А. А., М. А. А. и Е. В. Л. не са изразили становище по същата. Третите лица Р. Д. А. и Д. В. А. - помагачи на Й. П. Г. не са изразили становище по основателността на касационната жалба.

Мотиви

Преди да пристъпи към произнасяне по обосноваността и правилността на въззивното решение, във връзка с които са и противоречиво разрешаваните въпроси, обосновали допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд констатира, че атакуваното решение е процесуално недопустимо, като постановено при неучастие на необходим другар.

Въззивният съд е установил, че дворното място с изградената в него къща е закупено през 1947 г. от Г. Е. К. , чиито наследници по закон са ищците и третите лица-помагачи. През 1975 г. същата е дарила на сина си А. А. първия етаж от двуетажна жилищна сграда и ? ид.ч. от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини