Решение № 149 от 12.06.2013 г. по гр. д. № 647/2012 г.

Каква е доказателствената сила на актовете за общинска собственост и чия е доказателствената тежест при оспорването им?