Решение № 147 от 13.04.2010 г. по гр.д. № 505/ 2009 г.

Относно приложението на пар. 9 ПЗР ЗВСГЗГФ при наличието на разпоредбата на чл. 10, ал. 5 ЗСПЗЗ за възстановяване правата на собствениците върху залесени и самозалесили се земеделски земи, вкл. и върху такива, включени в ДГФ, предвиждаща, че възстановяването на собствеността се извършва по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ.