Решение № 145 от 14.06.2011 г. по гр. д. № 627/2010 г.

Анотация

Въпрос
Достатъчно ли е снабдяването на един от сънаследниците с нотариален акт по давностно владение, за да се приеме, че този сънаследник е отблъснал владението на останалите сънаследници и е установил явно владение върху целия имот за необходимия за придобиването на имота по давност срок?
Отговор

Правоизключващото възражение за изтекла давност може да бъде уважено, само ако са безспорно доказани всички елементи на фактическия състав на чл. 79, ал. 1 ЗС - упражняване на явно, несъмнено и непрекъснато владение в продължение на повече от 10 години, като владелецът е демонстрирал по отношение на собственика на вещта, че упражнява собственически правомощия само за себе си. Общият принцип на справедливостта изключва скритостта на придобивната давност, защото не могат да се черпят права от поведение по време, когато засегнатият собственик няма възможност /поради неведение/ да се брани.


Върховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на шестнадесети март две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЛИДИЯ РИКЕВСКА, ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 627 по описа за 2010 г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. Г. Б. и И. Г. Б. срещу решение № 347 от 24.07.2009 г. на Благоевградския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 384 от 2008 г., с което по същество е оставено в сила решение № 421 от 05.09.2007 г. по гр.д.№ 769 от 2005 г. на Разложкия районен съд за отхвърляне на предявения от С. Б. и И. Б. срещу М. Н. К. иск с правно основание чл. 108 ЗС за установяване на собственост и предаване на владението на 1/8 ид.ч. от УПИ II-2112 в кв.239а по регулационния план на [населено място], целият с площ от 323 кв.м., при съседи: Д.В., Ел.Карасанска и от две страни улици.

В касационната жалба се твърди, че решението на Благоевградския окръжен съд е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон, при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и поради необоснованост- основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

В писмен отговор от 28.09.2009 г. и в съдебно заседание пълномощникът на ответницата по жалбата М. Н. К. оспорва касационната жалба като недопустима и неоснователна.

Мотиви

Върховният касационен съд на Република България, състав на Първо отделение на Гражданска колегия, след като обсъди доводите на страните по наведените в жалбата основания за касация на решението, счита следното: Касационната жалба е допустима: Подадена е от легитимирани страни /ищци по делото/ , в срока по чл. 283 ГПК и срещу решение на въззивен съд по иск с правно основание чл. 108 ЗС, което е допуснато до касационно обжалване с определение № 1136 от 16.12.2010 г. по настоящото дело.

По въпроса, по който е допуснато касационното обжалване ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №60460/30.12.2021 по дело №2932/2021 3
    Определение №60460/30.12.2021 по дело №2932/2021
    За проверка на извода на въззивния съд, че единият съсобственик може да придобие по давност идеалната част на другия съсобственик, без да демонстрира промяна в намерението, с което я държи, както и поради необходимостта да се изложат съображения по въпроса в кои случаи е възможно да се придобие по давност…

Цитирани норми и термини