Решение № 145 от 18.02.2010 г. по гр.д. № 565/2009 г.

Води ли до формална незаконност уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, когато в заповедта не е посочено, на кое основание е прекратено трудовото правоотношение – поради „закриване на част от предприятието“ или поради „съкращаване на щата“, като разрешаван противоречиво от съдилищата?