Решение № 136 от 12.02.2010 г. по гр.д. № 601/ 2009 г.

Относно интереса на детето, упражняването на родителските права да се предостави на майката.