Решение № 135 от 12.02.2010 г. по гр. д. № 189/2009 г.

Дали за работника или служителя възниква право на платен годишен отпуск и право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск за периода от уволнението до отмяната му по съдебен ред и възстановяването му на работа?