Решение № 134 от 17.06.2013 г. по гр. д. № 1041/2012 г.

Анотация

Въпрос
Може ли работодателят едностранно да прекрати трудовото правоотношение при основанието на чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, когато служителят не е имал изискуемото образование или квалификация още при сключване на договора?
Отговор

Когато изискването за образование и квалификация е предвидено в нормативен акт, работодателят може да се позове законосъобразно на основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ и да прекрати трудови договор без оглед на причината, поради която при назначението е пренебрегнал установените в нормативен акт изисквания.


Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАНЯ МИТОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЕМИЛ ТОМОВ, ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

при участието на секретаря Р.Иванова . изслуша докладваното от съдията Е.Томов гр.д 1041/2012г.

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу решение от 28.03.2012г по гр.дело № 14579/2011г. на Софийски градски съд, с което след отмяна на решение от 18.07.2011г по гр.д. № 13255/2011г на Софийски районен съд, уволнението на ищцата В. З. И.- К. на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ е отменено като незаконосъобразно , с възстановяване на работа и присъждане на обезщетение.

Позиции на страните

Касационната жалба съдържа искане за отмяна на решението като постановено в нарушение на материалния закон , с оглед неправилното му прилагане. След като правилно е прието ,че реално са били налице предпоставки за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, неправилно при конкретно установените обстоятелства се препраща към друг ред на защита , чл. 74 КТ.Съдът е приел стара трактовка на основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ ,че е необходимо да се установи промяна в изискванията след сключване на трудовия договор .В случая служителката не е имала необходимото образование и не е отговаряла на въведени със закон изисквания още при сключването му.

Ответницата в касационното производство оспорва жалбата. Излага своите поддържани в производството съображения за незаконосъобразност на уволнението. Решаващият мотив на въззивния съд да отмени уволнението също е законосъобразен Претендира разноски.

Касационен въпрос

С определение №95 от 28.01.2013г на ВКС III г.о касационната жалба е допусната до разглеждане по въпроса дали работодателят може едностранно да прекрати трудовото правоотношение при основанието на чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, когато служителят не е имал изискуемото образование или квалификация още при сключване на договора. Въззивният съд е решил този въпрос предвид необходимостта от изменение на изискванията за заемане на длъжността , възникнала след сключването на трудовия договор , противно на разрешението, дадено в реш. № 436/2010г по гр.д. 441/2009 ВКС IV г.о., практика по реда на чл. 290 ГПК.

Мотиви

По въпроса, обусловил допускане на касационната жалба до разглеждане , Върховен касацонен съд III г.о приема за правилно разрешението, дадено в реш. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини