Решение № 131 от 11.06.2014 г. по гр. д. № 7755/2013 г.

  Анотация

  Въпрос
  Може ли в делбеното производство да се преценява действителността на решение на ОСЗГ, постановено на основание чл. 14, ал. 7 ЗСПЗЗ след успешно проведен и частично уважен иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ с влязло в сила решение по него?


  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 13 май две хиляди и четиринадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ЖАНИН СИЛДАРЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:
  ДИЯНА ЦЕНЕВА, БОНКА ДЕЧЕВА

  при участието на секретаря Даниела Никова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело 7755 /2013 година

  Производството е по чл. 290 ГПК

  С определение № 83 от 13.02.2014г.. по касационна жалба на В. К. М., К. Т. В., В. И. С., О. К. С., С. К. С., Н. Р. З., Н. Р. С., А. А. К., Л. А. Д., Н. К. Д., Е. К. У. е допуснато касационно обжалване на решение № 317 от 08.07.2013г. по гр.д.№ 2/2013г. на Добрички окръжен съд, с което: 1/ е обезсилено решение № 103/01.11.2013г. по гр.д.№ 98/2011г. на РС-Генерал Тошево в частта, с която съдът се е произнесъл с диспозитив по възражение за придобвна давност, 2.отменил е решението на РС в частта, с която е допусната съдебна делба между касаторите и ответницата Ю. П. Р.-Г. на нива с площ 250,004 дка, в землището на [населено място] м. „К. път", съставляваща имот № 021026 и вместо това иска за делба, предявен от касаторите е отхвърлен, 3/ потвърдено е решението в частта, с която иска за делба е отхвърлен по отношение на А. Р. Б. и 4/ присъдени са деловодни разноски на ответницата.

  В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на решението поради противоречие с материалния - чл. 14, ал. 7 ЗСПЗЗ, съществено нарушение на процесуалните правила - чл. 17, ал. 2 ГПК предвид приетото, че решението на ПК, издадено въз основа на влязло в сила решение по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ е нищожно поради недопустимост на този иск и за необоснованост на извода, че между страните няма съсобственост.

  Ответницата по касация възразява, че решение е съобразено със съдебната практика за недопустимост на иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ, когато ищците по този иск не са заявили пред ПК възстановяване на същите имоти. Счита, че в производството за съдебна делба съдът може да констатира недопустимост на решението на ОСЗГ, постановено въз основа на влязло в сила решение по иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ поради недопустимост на този иск.

  Върховен касационен съд, първо гр.о., като обсъди заявените в касационната жалба основания и данните по делото, приема следното:

  По въпросите, по които е допуснато касационно обжалване:

  Първият въпрос, по който е допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК е „може ли в делбеното производство да се преценява действителността на решение на ОСЗГ, постановено на основание чл. 14, ал. 7 ЗСПЗЗ след успешно проведен и частично уважен иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ с влязло в сила решение по него". С решението по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ, с което е уважен този иск се установява със задължителна сила между страните по него съсобствения характер на недвижим имот, подлежащ на реституция по ЗСПЗЗ към момента на образуване на ТКЗС- чл. 298, ал. 1 ГПК. Тъй като това е релевантния момент за възстановяване на собствеността съгласно чл. 10, ал. 1 ЗСПЗЗ и защото съдебните решения са задължителни освен за страните и за всички административни органи в сраната, съгласно чл. 297 ГПК, въз основа на него ОСЗГ постановява решение на основание чл. 14, ал. 7 /7а/ ЗСПЗЗ, с което определя титуляра на правото на собственост към настоящия момент. Това решение на административния орган има конститутивно действие. Решението на ОСЗ по чл. 14, ал. 7 /или 7а/ ЗСПЗЗ, издадено въз основа на съдебно решение по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ легитимира посочените в него наследници като съсобственици на описания в него имот. В делбеното производство не може да се преценява отново дали възстановеният имот е сънаследствен. В този смисъл е Р № 726/10 от 08.06.2011г. по гр.д.№ 1829/2009г. I гр.о. по чл. 290 ГПК. Въззивното решение не е съобразено с тази практика.

  Отделно от това, допустимостта на предявения иск и на съдебно решение може да се преценява само в рамките на инстанционния контрол, когато съдът следи служебно за това. По отношение на влезлите в сила съдебни решения, дори в извънредния

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове