Решение № 127 от 06.07.2016 г. по гр. д. № 5847 / 2015 г.

  Анотация

  Въпрос
  Как следва да се уредят отношенията между съсобствениците за направените от единия от тях подобрения в общия имот?


  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на 17 май две хиляди и шестнадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ЖАНИН СИЛДАРЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:
  ДИАНА ЦЕНЕВА, БОНКА ДЕЧЕВА

  при секретар Даниела Никова изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева гражданско дело N 5847/2015 год.

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба подадена от Г. А. П. срещу решение № 1198 от 01.07.2015 г. по гр. д. № 2244/2014 г. Пловдивски окръжен съд, с което е потвърдено решение от 19.02.2014 г. по гр. д. 2297/2011 г. на Асеновградски районен съд в частта, с която с която на основание чл. 353 ГПК в дял на К. А. К. е поставен самостоятелен обект с идент. 00702.531.129.3.1, с предназначение на друг вид самостоятелен обект с площ от 22 кв. м.; на Н. А. Г. е поставен в дял самостоятелен обект – гараж, с идент. 00702.531.129.3.5, както и в частта, с която е отхвърлена претенцията на Г. А. П. предявена срещу другите две съделителки за заплащане на увеличената стойност на допуснатия до делба и поставен в негов дял апартамент с идентиф. 00702.531.129.3.6, всички имоти с админ. адрес [населено място], [улица].

  Касационните доводи са за необоснованост и неправилно прилагане на материалния закон.

  С определение № 65 от 08.02.2016 г., постановено в производство по чл. 288 ГПК, е допусната касационна проверка на въззивното решение в частта по сметките на основание чл. 280, ал. 1 ГПК по разрешения с него въпрос как следва да се уредят отношенията между съсобствениците за направените от единия от тях подобрения в общия имот.

  Ответниците по касация К. А. К. и Н. А. Г. намират жалбата за неоснователна.

  Върховният касационен съд разгледа жалбата и провери съдебния акт с оглед посочените касационни основания и съобразно изискванията на чл. 290, ал. 2 ГПК.

  По поставения въпрос настоящият състав приема следното:

  Когато подобренията са извършени от единия съсобственик в съсобствения имот, отношенията във връзка с подобренията направени в частта на починалия наследодател, съсобственик, намират правно основание в чл. 12, ал. 2 ЗН, а претенцията по отношение на останалите съсобственици намират правно основание в чл. 30, ал. 3 СЗ, ако са направени с тяхно съгласие и без противопоставянето им или по правилата за водене на чужда работа без пълномощие, ако са направени въпреки противопоставянето им. В този смисъл е приетото в ТР № 85 от 02.12.1968 г. на ОСГК на ВС.

  По същество на касационната жалба :

  Касаторът е придобил по наследяване 1/8 ид. ч. от дворното място и правото на строеж за първия етаж в сградата. В този обем права върху имота са придобили по наследяване и ответниците по иска, негови сестри, а баща му на основание прекратена семейна имуществена общност и по наследяване е придобил 5/8 ид. ч. Към датата на предявяване на претенцията бащата е починал, и неговата част от имота, намалена с разполагаемата по закон, с която приживе се е разпоредил чрез завещание, е наследена от трите му деца – страните по делото. Претенцията за подобренията направени в частта от имота, останала по наследство от бащата А. П. намира правно основание в чл. 12, ал. 2 ЗН.

  Претенцията за подобренията направени в частите от имота, придобити от сестрите на касатора по наследяване от майка им (или за по 1/8 ид. ч. от всяка една), намира правно основание в чл. 30, ал. 3 ЗС, тъй като са направени със знанието и без противопоставянето на тези съсобственици.

  По делото е установено, че наследодателката на страните М. П. е починала през м. 12.1995 г. Наследодателят А. П. е починал на 21.10.2010 г. Приживе през 1995 г. наследодателите са придобили правото на собственост върху УПИ ХІ-4148 в кв. 346 по плана на [населено място]. Същата година са се разпоредили с 2/3 ид. ч. от имота и правото на строеж за втория и трети жилищни етажи съгласно одобрен архитектурен проект за застрояване на имота като са запазили за себе си право на строеж за първия жилищен етаж. Строителството на сградата е осъществено след смъртта на наследодателката П., поради което построеното жилище през 1996-1998 г. е станало съсобствено между преживелия съпруг и трите му деца, страните по

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове